Đầu tư thiết bị buồng lái giả FFS huấn luyện phi công A321

Kế hoạch đấu thầu đầu tư thiết bị buồng lái giả FFS huấn luyện phi công A321. Dự án nhóm C, ngành Hàng không.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu: 573/QĐ-HĐQT-TCTHK
Ngày ban hành: 30/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu: 573/QĐ-HĐQT-TCTHK
Ngày ban hành: 30/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 242510550000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đầu tư thiết bị buồng lái giả FFS huấn luyện phi công A321 (01 gói thầu)


  – Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị buồng lái giả FFS huấn luyện phi công A321 – Giá gói thầu: 13,356,000 USD trong đó giá thiết bị là 12,720,000 USD (gồm giá CIF, chi phí vận chuyển, lắp đặt, huấn luyện đào tạo, bảo hành, chuyên gia hỗ trợ) và dự phòng là 636,000 USD – Nguồn vốn đầu tư: vốn sở hữu của Tổng Công ty HKVN – Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế – Phương thức đấu thầu: 01 túi hồ sơ – Thời gian tổ chức đấu thầu: 12 tuần kể từ ngày HSMT được phê duyệt – Phương thức thực hiện hợp đồng: hợp đồng trọn gói – Thời gian thực hiện hợp đồng: 16 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Cung cấp thiết bị buồng lái giả FFS huấn luyện phi công A321
 • 13356000 (USD)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển 12 tuần kể từ ngày HSMT được phê duyệtTrọn gói 16 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 182
  Ngày xuất bản 11/09/2009