Trường tiểu học Phước Hòa B, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Phước Hòa B, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Dự án nhóm B, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 356/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 3964/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 27.313.383.136(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Phước Hòa B, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (2 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Trường tiểu học Phước Hòa B, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (Gói thầu: Thiết bị)
 • 2.332.891.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy I năm 2010Trọn gói 90 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  2 Trường tiểu học Phước Hòa B, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (Gói thầu: Xây dựng)
 • 18.478.308.009 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy III năm 2009Theo đơn giá 300 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 182
  Ngày xuất bản 11/09/2009