Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Trỗi (giai đoạn 1). Hạng mục: Nhà 3 tầng 15 phòng học, nhà để xe, sân đường nội bộ, cổng – tường rào – kè đá, mương thoát nước, cột cờ và san nền

Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Trỗi (giai đoạn 1). Hạng mục: Nhà 3 tầng 15 phòng học, nhà để xe, sân đường nội bộ, cổng – tường rào – kè đá, mương thoát nước, cột cờ và san nền. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân thành phố Huế
Số hiệu:2281/QĐ-UBND
Ngày ban hành:08/09/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân thành phố Huế
Số hiệu:2281/QĐ-UBND
Ngày ban hành:08/09/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 7.455.360.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Trỗi (giai đoạn 1). Hạng mục: Nhà 3 tầng 15 phòng học, nhà để xe, sân đường nội bộ, cổng – tường rào – kè đá, mương thoát nước, cột cờ và san nền (7 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật
 • 125.736.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnĐã thực hiệnTrọn góiĐã thực hiện
  2Khảo sát địa chất
 • 57.856.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnĐã thực hiệnTrọn góiĐã thực hiện
  3Khảo sát địa hình
 • 15.515.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnĐã thực hiệnTrọn góiĐã thực hiện
  4Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
 • 21.141.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnĐã thực hiệnTrọn góiĐã thực hiện
  5Toàn bộ phần xây lắp của dự án
 • 5.693.981.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Theo đơn giáTheo hợp đồng
  6Kiểm định và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 47.277.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Trọn góiTheo hợp đồng
  7Bảo hiểm công trình
 • 17.100.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Trọn góiTheo hợp đồng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:181
  Ngày xuất bản10/09/2009