Kế hoạch đầu thầu trường mẫu giáo xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu trường mẫu giáo xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Số hiệu:8291/QĐ.UBND
Ngày ban hành:29/10/2004
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Số hiệu:3094/QĐ.UBND
Ngày ban hành:26/08/2005
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giáo dục
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 7.190.479.800(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu trường mẫu giáo xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc (9 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Các hạng mục xây lắp + Thiết bị trường học
 • 6.313.940.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnquý 4/2009Theo đơn giá10 tháng
  02Tư vấn khảo sát lập TKDT
 • 204.929.039 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 05 năm 2005Trọn gói06 tháng
  03Tư vấn thẩm tra thiết kế
 • 6.613.347 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 05 năm 2006Trọn gói01 tháng
  04Tư vấn giám sát thi công
 • 66.993.080 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnquý 4/2009Trọn gói10 tháng
  05Lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT
 • 17.252.210 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnquý 4/2009Trọn gói02 tháng
  06Đo thu hồi đất
 • 11.245.522 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển01 thángTrọn gói01 tháng
  07Rà phá bom mìn
 • 35.776.536 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnquý 2/2009Trọn gói01 tháng
  08tư vấn kiểm toán
 • 9.834.593 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnquý 4/2010Trọn gói03 tháng
  09Tư vấn bảo hiểm công trình
 • 10.684.702 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnquý 4/2009Trọn gói10 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:182
  Ngày xuất bản11/09/2009