Gói thầu: Rà phá bom mìn – Kế hoạch đầu thầu trường mẫu giáo xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc

Gói thầu: Rà phá bom mìn – Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu trường mẫu giáo xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc

07
quý 2/2009
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 35.776.536 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu trường mẫu giáo xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc