Hệ thống máy CT Scanner 16 lát cắt

Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống máy CT Scanner 16 lát cắt. Dự án nhóm C, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 2130/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bệnh Viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn
Số hiệu: 212/QĐ.BVĐKKV
Ngày ban hành: 09/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 14296000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống máy CT Scanner 16 lát cắt (01 gói thầu)


  Gói thầu : Hệ thống máy CT Scanner 16 lát cắt Dự án đầu tư mua sắm máy CT Scanner 16 lát cắt
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Hệ thống máy CT Scanner 16 lát cắt Hệ thống máy CT Scanner 16 lát cắt
 • 13.711.000.000 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 08 giờ 00 , ngày 28 tháng 09 năm 2009Trọn gói 90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 182
  Ngày xuất bản 11/09/2009