Trụ sở làm việc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở làm việc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Dự án nhóm B, ngành Hải quan.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Số hiệu: 2173/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành: 23/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Số hiệu: 321/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành: 20/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Hải quan
Nguồn vốn: Kinh phí ngành Hải Quan,
Tổng mức đầu tư:
 • 286024916410(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở làm việc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Số 6 Thi công xây lắp công trình trụ sở làm việc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
 • 145.648.209.000 (VND)
 • Kinh phí ngành Hải Quan
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 21/9/2009 đến 26/10/2009Theo đơn giá 650 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 187
  Ngày xuất bản 18/09/2009