Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt điều hoà không khi – Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Kôngchro

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt điều hoà không khi – Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Kôngchro

02
Quý I/2010
Quý I/2010
Giá gói thầu:
 • 19.800.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cai r tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Kôngchro