Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy – Cai r tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Kôngchro

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy – Kế hoạch đấu thầu: Cai r tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Kôngchro

03
Quý I/2010
Quý I/2010
Giá gói thầu:
 • 173.390.000 (EURO)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cai r tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Kôngchro