Mua và lắp đặt 12 cột bơm xăng dầu 02 vòi

Kế hoạch đấu thầu: Mua và lắp đặt 12 cột bơm xăng dầu 02 vòi. Dự án nhóm A, ngành Hàng không.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty xăng dầu Hàng không
Số hiệu: 1719/QĐ-XDHK
Ngày ban hành: 07/09/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Xí nghiệp xăng dầu Hàng không Miền Trung
Số hiệu: 636/QĐ-XDMT
Ngày ban hành: 15/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.765.170.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua và lắp đặt 12 cột bơm xăng dầu 02 vòi (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01/XDMT Mua và lắp đặt 12 cột bơm xăng dầu 02 vòi
 • 1.604.700.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 9h30 ngày 29 tháng 9 năm 2009Trọn gói 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 187
  Ngày xuất bản 18/09/2009