Trường Trung tiểu học Pétrus-Ký (cơ sở 2) giai đoạn 1

Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung tiểu học Pétrus-Ký (cơ sở 2) giai đoạn 1. Dự án nhóm B, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Trường Trung tiểu học Pétrus-Ký
Số hiệu: 30/QĐ
Ngày ban hành: 10/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Trường Trung tiểu học Pétrus-Ký
Số hiệu: 28/QĐ
Ngày ban hành: 31/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 74.860.115.930(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung tiểu học Pétrus-Ký (cơ sở 2) giai đoạn 1 (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu xây lắp và thiết bị (giai đoạn 1) Trường Trung tiểu học Pétrus-Ký (cơ sở 2) giai đoạn 1
 • 47.202.036.290 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu hạn chế, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III – Quý IV năm 2009Trọn gói 240 ngày (kể cả ngày lễ và nghỉ theo quy định)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 187
  Ngày xuất bản 18/09/2009