Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 23ha thuộc quy hoạch khu Đông Nam, thị xã Gia Nghĩa

Kế hoạch đấu thầu: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 23ha thuộc quy hoạch khu Đông Nam, thị xã Gia Nghĩa. Dự án nhóm C. ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông
Số hiệu: Số 1243/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/09/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đắk Nông
Số hiệu: Số 1384/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách Tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 52300000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 23ha thuộc quy hoạch khu Đông Nam, thị xã Gia Nghĩa (9 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn thẩm tra thiết kế-tổng dự toán
 • 44376000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 3 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 40 ngày
  2 Tư vấn đấu thầu lựa chọn nhà thầu XD
 • 37318000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 3 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  3 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
 • 420442000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo thời gian thi công
  4 Tư vấn kiểm tra chứng nhận sự phù hợp CLCT
 • 147155000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1 năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm Theo thời gian thi công
  5 Tư vấn kiểm toán
 • 136461000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm Dự kiến 60 ngày
  6 Bảo hiểm công trình
 • 122115000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2009Trọn gói Theo thời gian thi công
  7 Xây dựng nền, móng, mặt đường và hệ thống thoát nước
 • 22466400000 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2009Theo đơn giá 24 tháng
  8 Xây dựng hệ thống cấp nước
 • 826320000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm 2010Theo đơn giá 5 tháng
  9 Hệ thống cấp điện
 • 3572580000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 3 năm 2010Theo đơn giá 5 tháng

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Phụ lục Kế hoạch đấu thầu Size 72 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 187
  Ngày xuất bản 18/09/2009