Cải tạo mở rộng trụ sở Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh

Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo mở rộng trụ sở Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh. Dự án nhóm C, ngành Tài chính ngân hàng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Kho bạc Nhà nước
Số hiệu: 753/QĐ-KBNN
Ngày ban hành: 04/09/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Kho bạc Nhà nước
Số hiệu: 791/QĐ-KBNN
Ngày ban hành: 04/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 11491940000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo mở rộng trụ sở Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh (15 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Gói thầu xây lắp
 • 7933242000 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 9-10/2009Theo đơn giá 330 ngày
  02 Thang máy 6 điểm dừng
 • 900000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói Theo hợp đồng
  03 Mạng máy tính, điện thoại
 • 150000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Trọn gói Theo hợp đồng
  04 Hệ thống báo động, báo cháy, PCCC, máy bơm CC
 • 200000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Trọn gói Theo hợp đồng
  05 Hệ thống điều hoà không khí
 • 350000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Trọn gói Theo hợp đồng
  06 Cây xanh thảm cỏ
 • 100000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Trọn gói Theo hợp đồng
  07 Tư vấn lập BCKTKT
 • 243670000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói Đã thực hiện
  08 Tư vấn thẩm tra TKBVTC-dự toán
 • 29750000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói Đã thực hiện
  09 Lập HSMT xây lắp
 • 10884000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói Đã thực hiện
  10 Phân tích đánh giá HSDT gói thầu xây lắp
 • 16327000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 9-10/2009Trọn gói 10
  11 Tư vấn gáim sát thi công xây lắp
 • 190080000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói Theo hợp đồng
  12 Tư vấn gáim sát thi công lắp đặt thiết bị
 • 12208000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Trọn gói Theo hợp đồng
  13 Chứng nhận sưh phù hợp về chât lượng CTXD
 • 66528000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Trọn gói Theo hợp đồng
  14 Bảo hiểm công trình
 • 15866000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói Theo hợp đồng
  15 Tư vân Kiểm toán và quyết toán
 • 41522000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Trọn gói Theo hợp đồng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 191
  Ngày xuất bản 22/09/2009