Trạm điện thoại Tôn Thất Đạm 2

Kế hoạch đấu thầu: Trạm điện thoại Tôn Thất Đạm 2. Dự án nhóm C, ngành Bưu điện viễn thông.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Viễn thông Tp.HCM
Số hiệu: 360/QĐ-VTTP-ĐT
Ngày ban hành: 02/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Viễn thông Tp.Hồ Chí Minh
Số hiệu: 360/QĐ-VTTP-ĐT
Ngày ban hành: 02/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Bưu chính viễn thông
Nguồn vốn: Vốn tái đầu tư của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.683.387.724(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trạm điện thoại Tôn Thất Đạm 2 (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Xây lắp nhà chính, các hạng mục phụ trợ và hệ thống PCCC.
 • 2.117.490.290 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10/2009Trọn gói 5 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 191
  Ngày xuất bản 22/09/2009