Gói thầu: Xây lắp – Sửa chữa nâng cấp đường Đỗ Thị Tâm – Phường Tân Quý – Quận Tân Phú

Gói thầu: Xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa nâng cấp đường Đỗ Thị Tâm – Phường Tân Quý – Quận Tân Phú

2
Quý III, quý IV năm 2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.857.447.275 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa nâng cấp đường Đỗ Thị Tâm – Phường Tân Quý – Quận Tân Phú