Gói thầu: Di dời điện (tạm tính) – Sửa chữa nâng cấp đường Đỗ Thị Tâm – Phường Tân Quý – Quận Tân Phú

Gói thầu: Di dời điện (tạm tính) – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa nâng cấp đường Đỗ Thị Tâm – Phường Tân Quý – Quận Tân Phú

5
Quý IV năm 2009
30 ngày
Giá gói thầu:
  • 320.000.000 (VND)
  • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
    * Chỉ định thầu
    * Trong nước
    * Không sơ tuyển
    Một túi hồ sơ
    * Xây lắp
    Trọn gói


    Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa nâng cấp đường Đỗ Thị Tâm – Phường Tân Quý – Quận Tân Phú