Cung cấp tủ nguồn AC công trình TBA 220kV Krông Búk thuộc dự án sửa chữa lớn năm 2009

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp tủ nguồn AC công trình TBA 220kV Krông Búk thuộc dự án sửa chữa lớn năm 2009. Dự án nhóm C, ngành Điện.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia
Số hiệu: 1909/NPT-KT
Ngày ban hành: 04/08/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty Truyền tải điện 3
Số hiệu: 1637/QĐ-TTĐ3
Ngày ban hành: 17/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn,
Tổng mức đầu tư:
 • 556068000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: “Cung cấp tủ nguồn AC” công trình TBA 220kV Krông Búk thuộc dự án sửa chữa lớn năm 2009 (01 gói thầu)


  Chào hàng cạnh tranh trong nước
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 “Cung cấp tủ nguồn AC” công trình TBA 220kV Krông Búk thuộc sửa chữa lớn 2009
 • 556068000 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9/2009Trọn gói 60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 191
  Ngày xuất bản 22/09/2009