Sửa chữa nâng cấp hẻm 262 Phan Anh và hẻm 260/1 Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa nâng cấp hẻm 262 Phan Anh và hẻm 260/1 Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND quận Tân Phú
Số hiệu: 3442/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/09/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND Quận Tân Phú
Số hiệu: 3442/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.893.961.207(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa nâng cấp hẻm 262 Phan Anh và hẻm 260/1 Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú (5 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Xây dựng
 • 1.354.997.982 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III, quý IV năm 2009Theo đơn giá 90 ngày
  2 Giám sát
 • 30.274.708 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III, quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  3 Bảo hiểm
 • 2.683.125 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III, quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  4 Tư vấn đấu thầu
 • 3.695.061 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III, quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Kể tư khi ký hợp đồng đến khi phê duyệt KQĐT
  5 Di dời điện (tạm tính)
 • 270.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Trọn gói 1 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 191
  Ngày xuất bản 22/09/2009