Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp quận 2 (khu 174ha)

Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp quận 2 (khu 174ha). Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND TP. HCM
Số hiệu: 1073/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng TP. HCM
Số hiệu: 162/QĐ-SXD-QLKTXD
Ngày ban hành: 07/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 49.229.190.085(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp quận 2 (khu 174ha) (10 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn đấu thầu xây lắp và thiết bị
 • 83.361.351 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III, Quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ ngày ký hợp đồng đến ngày có QĐ phê duyệt KQĐT
  2 Tư vấn đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị
 • 30.917.727 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III, Quý IV năm 2009Trọn gói Từ ngày ký hợp đồng đến ngày có QĐ phê duyệt KQĐT
  3 Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị
 • 702.723.955 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III, Quý IV năm 2009Trọn gói 13 tháng
  4 Tư vấn kiểm toán
 • 128.134.852 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2010, quý I năm 2011Theo tỷ lệ phần trăm 1 tháng
  5 Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 131.019.499 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III, quý IV năm 2009Theo đơn giá 13 tháng
  6 Bảo hiểm công trình (XL + TB)
 • 102.967.079 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III, quý IV năm 2009Trọn gói 25 tháng
  7 Cung cấp, lắp đặt thiết bị
 • 6.242.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I, quý II năm 2010Trọn gói 3 tháng
  8 Xây lắp trạm biến áp
 • 660.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I, quý II năm 2010Theo đơn giá 1 tháng
  9 Ép và thử tỉnh tải cọc
 • 64.995.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III, quý IV năm 2009Theo đơn giá 1 tháng
  10 Xây lắp công trình
 • 36.555.164.111 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III, quý IV năm 2009Theo đơn giá 10 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 191
  Ngày xuất bản 22/09/2009