Gói thầu: Tư vấn đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị – Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp quận 2 (khu 174ha)

Gói thầu: Tư vấn đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp quận 2 (khu 174ha)

2
Quý III, Quý IV năm 2009
Từ ngày ký hợp đồng đến ngày có QĐ phê duyệt KQĐT
Giá gói thầu:
 • 30.917.727 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp quận 2 (khu 174ha)