Gói thầu: Tư vấn kiểm toán – Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp quận 2 (khu 174ha)

Gói thầu: Tư vấn kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp quận 2 (khu 174ha)

4
Quý IV năm 2010, quý I năm 2011
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 128.134.852 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp quận 2 (khu 174ha)