Gói thầu: Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp quận 2 (khu 174ha)

Gói thầu: Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp quận 2 (khu 174ha)

5
Quý III, quý IV năm 2009
13 tháng
Giá gói thầu:
 • 131.019.499 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp quận 2 (khu 174ha)