Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị – Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp quận 2 (khu 174ha)

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp quận 2 (khu 174ha)

7
Quý I, quý II năm 2010
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 6.242.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp quận 2 (khu 174ha)