Gói thầu: Xây lắp trạm biến áp – Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp quận 2 (khu 174ha)

Gói thầu: Xây lắp trạm biến áp – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp quận 2 (khu 174ha)

8
Quý I, quý II năm 2010
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 660.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp quận 2 (khu 174ha)