Gói thầu: Bảo hiểm – Cầu Bình Thạnh xã Bình Phú- huyện Cai Lậy

Gói thầu: Bảo hiểm – Kế hoạch đấu thầu: Cầu Bình Thạnh xã Bình Phú- huyện Cai Lậy

5
Quý 4 năm 2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 6.370.383 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cầu Bình Thạnh xã Bình Phú- huyện Cai Lậy