Gói thầu: Xây dựng cầu chính, đường vào cầu, cầu tạm và tháo dỡ cầu cũ – Cầu Bình Thạnh xã Bình Phú- huyện Cai Lậy

Gói thầu: Xây dựng cầu chính, đường vào cầu, cầu tạm và tháo dỡ cầu cũ – Kế hoạch đấu thầu: Cầu Bình Thạnh xã Bình Phú- huyện Cai Lậy

6
Quý 4 năm 2009
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.576.507.589 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cầu Bình Thạnh xã Bình Phú- huyện Cai Lậy