Cầu Ban san xã Bình Phú- huyện Cai Lậy

Kế hoạch đấu thầu: Cầu Ban san xã Bình Phú- huyện Cai Lậy. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang
Số hiệu: số 1411/QĐ-SKH&ĐT
Ngày ban hành: 19/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang
Số hiệu: số 2285/QĐ-SKH&ĐT
Ngày ban hành: 11/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.121.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cầu Ban san xã Bình Phú- huyện Cai Lậy (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Lựa chọn nhà thầu thi công
 • 4.361.360 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  2 Giám sát kỹ thuật thi công
 • 38.842.337 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  3 Quản lý dự án
 • 33.808.738 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ dự án
  4 Kiểm toán
 • 11.557.413 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quý 3 năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  5 Bảo hiểm
 • 6.683.243 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2009Trọn gói Theo tiến độ thi công
  6 Xây dựng cầu chính, đường vào cầu, tuyến rẽ
 • 1.684.746.903 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2009Theo đơn giá 360 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 191
  Ngày xuất bản 22/09/2009