Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, TP. HCM

Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, TP. HCM. dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Số hiệu: 393/QĐ-VKSTC-V11
Ngày ban hành: 17/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Số hiệu: 488/QĐ-VKSTC-V11
Ngày ban hành: 20/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 5.200.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, TP. HCM (2 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Xây lắp
 • 4.121.665.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Trọn gói 270 ngày
  2 Cải tạo sửa chữa nhà tạm đề làm việc
 • 160.917.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Trọn gói 45 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 191
  Ngày xuất bản 22/09/2009