Gói thầu: Cải tạo sửa chữa nhà tạm đề làm việc – Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, TP. HCM

Gói thầu: Cải tạo sửa chữa nhà tạm đề làm việc – Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, TP. HCM

2
Quý IV năm 2009
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 160.917.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, TP. HCM