Mua sắm trang thiết bị kiểm nghiệm

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị kiểm nghiệm. Dự án nhóm C, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Số hiệu: 3386 /QĐ-BYT
Ngày ban hành: 15/09/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Số hiệu: 3386 -QĐ/BYT
Ngày ban hành: 15/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 660000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị kiểm nghiệm (1 gói thầu)


  Gói thầu bao gồm: 1. Tủ ấm ổn nhiệt 0- 40 độ C 100 lít (01 cái) 2. Cân phân tích 4 số lẻ (01 cái) 3. Máy chuẩn độ điện thế (01 cái)
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Mua sắm trang thiết bị kiểm nghiệm
 • 660000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 15/10/2009Trọn gói 03 tháng

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Phieu dang ki thong bao ke hoach dau thau 09.doc Size 29 K
  • phieu dang ki thong bao moi thau 09.doc Size 39 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 192
  Ngày xuất bản 25/09/2009