Dự án Xây dựng mới Trung tâm dạy nghề quận 10

Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới Trung tâm dạy nghề quận 10. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 155/QĐ-SXD-KHĐT
Ngày ban hành: 11/09/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 155/QĐ-SXD-KHĐT
Ngày ban hành: 11/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 37.357.589.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới Trung tâm dạy nghề quận 10 (16 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn đo đạc địa hình
 • 11.778.733 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói 11 ngày
  2 Tư vấn khoan khảo sát địa chất
 • 59.039.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói 23 ngày
  3 Tư vấn lập dự án đầu tư
 • 133.365.757 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói 85 ngày
  4 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thiết kế
 • 30.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt KQĐT
  5 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán
 • 617.668.244 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2010Trọn gói 03 tháng
  6 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công
 • 29.332.072 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy II năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
  7 Tư vấn thẩm tra tổng dự toán
 • 28.659.179 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
  8 Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp và thiết bị
 • 75.021.568 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy II năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt KQĐT
  9 Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị
 • 468.460.413 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 15 tháng
  10 Tư vấn kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 79.306.231 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy III năm 2010Theo đơn giá 15 tháng
  11 Kiểm toán
 • 111.288.729 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy IV năm 2011Theo tỷ lệ phần trăm 02 tháng
  12 Bảo hiểm công trình
 • 68.044.258 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy III năm 2010Trọn gói 15 tháng
  13 Thiết bị dạy nghề
 • 9.520.844.458 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy II năm 2011Trọn gói 03 tháng
  14 Trang thiết bị trường học
 • 1.700.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy II năm 2011Trọn gói 03 tháng
  15 Xây lắp
 • 20.135.956.500 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy III năm 2010Theo đơn giá 12 tháng
  16 Trạm biến áp 250 KVA
 • 330.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy II năm 2011Theo đơn giá 03 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 191
  Ngày xuất bản 24/09/2009