Đường giao thông liên huyện Đầm Hà – Bình Liêu. Gói thầu xây lắp số 02 (Km5 – Km10)

Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông liên huyện Đầm Hà – Bình Liêu. Gói thầu xây lắp số 02 (Km5 – Km10). Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 819/QĐ-UB
Ngày ban hành: 16/03/2004
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 2832/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 49.500.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông liên huyện Đầm Hà – Bình Liêu. Gói thầu xây lắp số 02 (Km5 – Km10) (01 gói thầu)


  – Tên bên mời thầu: Ban QLDA công trình Đầm Hà – Tên gói thầu: Đường giao thông liên huyện Đầm Hà – Bình Liêu. Gói thầu xây lắp số 02 (Km5 – Km10) – Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh – Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước, không sơ tuyển – Thời gian bán HSMT từ 9 giờ ngày 07 tháng 10 năm 2009 đến trước 9 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2009 – Địa điểm bán HSMT: Ban QLDA công trình Đầm Hà, phố Minh Khai thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. – Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ – Địa chỉ nhận HSDT: Ban QLDA công trình Đầm Hà, phố Minh Khai thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. – Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2009 – Bảo đảm dự thầu: 300.000.000 VNĐ ( Ba trăm triệu đồng ) – HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2009 tại Ban QLDA công trình Đầm Hà. – Ban QLDA công trình Đầm Hà kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mời thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  02 Đường giao thông liên huyện Đầm Hà – Bình Liêu. Gói thầu xây lắp số 02 (Km5 – Km10)
 • 29.970.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo đơn giá 700 ngày kể từ ngày ký hợp đồng thi công xây lắp
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 192
  Ngày xuất bản 25/09/2009