Kế hoạch đầu thầu Trụ sở UBND xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu Trụ sở UBND xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Dự án nhóm C, ngành lao động thương binh xã hội.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Số hiệu:8401/QĐ.UB
Ngày ban hành:29/10/2004
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Số hiệu:2965/QĐ-UBND
Ngày ban hành:07/09/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Lao động, thương binh và xã hội
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 7.449.385000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu Trụ sở UBND xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc (9 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Tư vấn khảo sát lập TKDT
 • 128.975.614 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnquý 3/2009Trọn gói01 tháng
  02Tư vấn thẩm tra TKDT
 • 23.409.456 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnquý 3/2009Trọn gói01 tháng
  03Xây lắp và thiết bị (bao gồm trạm biến áp)
 • 6.242.524.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnquý 3/2009Theo đơn giá09 tháng
  04tư vấn lập HSMT, phân tích HSDT
 • 21.411.857 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnquý 3/2009Trọn gói01 tháng
  05Tư vấn giám sát thi công
 • 143.714.937 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnquý 3/2009Trọn gói09 tháng
  06Tư vấn bảo hiểm công trình
 • 31.212.620 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnquý 3/2009Trọn gói09 tháng
  07Rà phá bom mìn
 • 3.150.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnquý 3/2009Trọn gói01 tháng
  08tư vấn kiểm tra và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực
 • 50.300.228 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnquý 2/2010Trọn gói01 tháng
  09tư vấn kiểm toán
 • 33.754.714 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnquý 2/2010Trọn gói01 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:191
  Ngày xuất bản24/09/2009