Gói thầu: tư vấn kiểm tra và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực – Kế hoạch đầu thầu Trụ sở UBND xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

Gói thầu: tư vấn kiểm tra và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực – Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu Trụ sở UBND xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

08
quý 2/2010
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 50.300.228 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu Trụ sở UBND xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc