XÂY DỰNG CSHT KHU TÁI ĐỊNH CƯ CHO CỤM CÔNG NGHIỆP ĐINH VĂN

Kế hoạch đấu thầu: XÂY DỰNG CSHT KHU TÁI ĐỊNH CƯ CHO CỤM CÔNG NGHIỆP ĐINH VĂN. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
Số hiệu: 1268/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
Số hiệu: 1268/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 36.152.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: XÂY DỰNG CSHT KHU TÁI ĐỊNH CƯ CHO CỤM CÔNG NGHIỆP ĐINH VĂN (03 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  03 San nền và hệ thống đường giao thông
 • 21900000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 10/2009Theo đơn giá 11/2009
  04 Hệ thống cấp điện
 • 2925000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 10/2009Theo đơn giá 11/2009
  05 Hệ thống cấp nước
 • 2000000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 10/2009Theo đơn giá 11/2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 191
  Ngày xuất bản 24/09/2009