Láng nhựa hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường mặt cắt 23m,28m thuộc khu quy hoạch khu phố Phú Thanh, thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước

Kế hoạch đấu thầu: Láng nhựa hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường mặt cắt 23m,28m thuộc khu quy hoạch khu phố Phú Thanh, thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Phước
Số hiệu: 2406/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Phước
Số hiệu: 2406/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/11/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách Tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.923.299.354(VND)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Láng nhựa hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường mặt cắt 23m,28m thuộc khu quy hoạch khu phố Phú Thanh, thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước (1 gói thầu)


  Đấu thầu rộng rải trong nước, một túi hồ sơ
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Xây Lắp Láng nhựa hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường mặt cắt 23m,28m thuộc khu quy hoạch khu phố Phú Thanh, thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước
 • 5.514.384.595 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơMua sắm đặc biệt, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo đơn giá 5 Tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 191
  Ngày xuất bản 24/09/2009