Cầu Suối bang 1 – xã Bình Châu

Kế hoạch đấu thầu: Cầu Suối bang 1 – xã Bình Châu. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc
Số hiệu: 2830/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/08/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc
Số hiệu: 3013/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.505.566.905(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cầu Suối bang 1 – xã Bình Châu (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 01 (Xây lắp) Cầu Suối bang 1 – xã Bình Châu
 • 2.132.192.536 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11/2009Trọn gói 06 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 190
  Ngày xuất bản 23/09/2009