Đường Pắc Ma – U Ma Tu Khoòng (đoạn Pắc Ma – Thu Lũm) huyện Mường Tè

Kế hoạch đấu thầu: Đường Pắc Ma – U Ma Tu Khoòng (đoạn Pắc Ma – Thu Lũm) huyện Mường Tè. Dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Số hiệu: 359/QÐ-UBND
Ngày ban hành: 01/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai châu
Số hiệu: 625/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ,
Tổng mức đầu tư:
 • 211656000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường Pắc Ma – U Ma Tu Khoòng (đoạn Pắc Ma – Thu Lũm) huyện Mường Tè (2 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  9 Gói thầu số 9: xây lắp đoạn Nậm Lằn – ngã ba Mé Gióng (Km00 – Km12+480)
 • 36432000000 (VND)
 •  (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 9h00 ngày 11 tháng 10 năm 2009Theo đơn giá 18 tháng
  10 Xây lắp đoạn còn lại (Km12+481 – Km35+800)
 • 139176000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 14h30 ngày 11 tháng 10 năm 2009Theo đơn giá 20 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 190
  Ngày xuất bản 23/09/2009