Gói thầu: Xây lắp đoạn còn lại (Km12+481 – Km35+800) – Đường Pắc Ma – U Ma Tu Khoòng (đoạn Pắc Ma – Thu Lũm) huyện Mường Tè

Gói thầu: Xây lắp đoạn còn lại (Km12+481 – Km35+800) – Kế hoạch đấu thầu: Đường Pắc Ma – U Ma Tu Khoòng (đoạn Pắc Ma – Thu Lũm) huyện Mường Tè

10
14h30 ngày 11 tháng 10 năm 2009
20 tháng
Giá gói thầu:
 • 139176000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường Pắc Ma – U Ma Tu Khoòng (đoạn Pắc Ma – Thu Lũm) huyện Mường Tè