Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán

Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Mường Tè
Số hiệu: 1769
Ngày ban hành: 13/08/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND huyện Mường Tè
Số hiệu: 1769
Ngày ban hành: 13/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 99728000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán
 • 4.0320.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 9h30 ngày 27/9/2009Trọn gói 10 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 191
  Ngày xuất bản 22/09/2009