Giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Di dời tuyến cáp ngầm 220KV Nhà Bè – Tao Đàn tại khu vực công viên 23 tháng 9

Kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Di dời tuyến cáp ngầm 220KV Nhà Bè – Tao Đàn tại khu vực công viên 23 tháng 9. Dự án nhóm B, ngành Điện.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM
Số hiệu: 479/QĐ-TRADIN-VPDA
Ngày ban hành: 07/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 125.000.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Di dời tuyến cáp ngầm 220KV Nhà Bè – Tao Đàn tại khu vực công viên 23 tháng 9” (2 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, lập bản cam kết bảo vệ môi trường
 • 555.714.916 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 9,10 năm 2009Hợp đồng hỗn hợp 45 ngày
  2 Quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư
 • 375.219.697 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Tự thực hiệnTheo thời gian 9 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 191
  Ngày xuất bản 22/09/2009