Dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát ND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc giang

Kế hoạch đấu thầu: Dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát ND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc giang. Dự án nhóm C, ngành Quốc phòng an ninh.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao
Số hiệu:436/QĐ-VKSTC-V11
Ngày ban hành:07/08/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Viện kiểm sát nhân dân Tối cao
Số hiệu:553/QĐ-VKSTC-V11
Ngày ban hành:14/09/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Quốc phòng, an ninh
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 5555000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát ND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc giang (3 gói thầu)


  Gói thầu số 03 là gói thầu các chi phí tư vấn và chi phí khác
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  số 1Gói thầu xây lắp
 • 4099786000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2009Trọn gói300 ngày (kể cả ngày nghỉ)
  số 2Cung cấp thiết bị đồ gỗ
 • 200000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2010Trọn gói90 ngày (kể cả ngày nghỉ)
  số 3Gói thầu tư vấn và chi phí khác (quản lý dự án, bảo hiểm, kiểm toán…)
 • 237400000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trămTừ Quý 4 năm 2009 đến 2010
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:191
  Ngày xuất bản22/09/2009