Năm 2009 bổ sung của Dự án trung tâm truyền máu khu vực huế

Kế hoạch đấu thầu năm 2009 bổ sung của Dự án trung tâm truyền máu khu vực huế. Dự án nhóm A, ngành Y tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu: 57/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 15/01/2002
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Số hiệu: 3060/QĐ_BYT
Ngày ban hành: 21/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước, WB,
Tổng mức đầu tư:
 • 9.000.000(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu năm 2009 bổ sung của Dự án trung tâm truyền máu khu vực huế (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống camera cho toà nhà chính trung tâm truyền máu khu vực Huế Cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống camera cho toà nhà chính trung tâm truyền máu khu vực Huế
 • 93.391.200 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 9/2009Trọn gói 7 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 191
  Ngày xuất bản 22/09/2009