Gói thầu: Thi công phòng chống mối mọt – Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Gói thầu: Thi công phòng chống mối mọt – Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

13
Quý IV năm 2009
1 tháng
Giá gói thầu:
  • 105.225.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước
    * Chỉ định thầu
    * Trong nước
    * Không sơ tuyển
    * Xây lắp
    Trọn gói


    Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk