Gói thầu: Thi công phòng chống mối mọt – Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Gói thầu: Thi công phòng chống mối mọt – Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

13
Quý IV năm 2009
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 105.225.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk