Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Dự án nhóm C, ngành Tài chính Ngân hàng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk
Số hiệu: 835/QĐ-CT
Ngày ban hành: 13/11/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk
Số hiệu: 493/QĐ-CT
Ngày ban hành: 25/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 10.724.894.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk (11 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp
 • 25.143.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Trọn gói 2 tháng
  02 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị
 • 1.088.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2010Trọn gói 1 tháng
  03 Lựa chọn nhà thầu thi công chống mối
 • 346.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Trọn gói 1 tháng
  04 Giám sát thi công (xây dựng và thiết bị)
 • 187.088.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Trọn gói 12 tháng
  05 Tư vấn quản lý dự án
 • 104.328.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Trọn gói 16 tháng
  06 Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 63.932.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Trọn gói 12 tháng
  07 Kiểm toán công trình
 • 27.358.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 2 tháng
  08 Cung cấp và lắp đặt máy điều hòa không khí
 • 423.500.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2010Trọn gói 1 tháng
  09 Bảo hiểm công trình
 • 17.348.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Trọn gói 12 tháng
  10 Thi công xây dựng công trình trụ sở làm việc
 • 7.641.606.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo đơn giá 12 tháng
  11 Thi công phòng chống mối mọt
 • 104.876.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Trọn gói 1 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 191
  Ngày xuất bản 22/09/2009