Công trình thi công xây dựng khu vực xã Tân Liên, Tân Lập, huyện Hướng Hóa.

Kế hoạch đấu thầu công trình thi công xây dựng khu vực xã Tân Liên, Tân Lập, huyện Hướng Hóa. Dự án nhóm C, ngành Điện.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực 3
Số hiệu: 4656/QĐ-ĐL3-2
Ngày ban hành: 22/09/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực 3
Số hiệu: 4203/QĐ-ĐL3-8
Ngày ban hành: 22/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: KHCB của Công ty, Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 13.135.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình (8 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1 Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
 • 231.743.017 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10/2009Theo tỷ lệ phần trăm 3 tháng
  Gói thầu số 2 Bảo hiểm công trình
 • 37.804.659 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10/2009Trọn gói 3 tháng
  Gói thầu số 3 Cung cấp MBA, công tơ, hộp công tơ, sứ đứng 24kV line post, cáp bọc PVC M(1*7), M(3*25+1*16), cáp vặn xoắn ABC-(2*35), (2*50) và (4*50)
 • 2.006.087.584 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Sẽ phê duyệt sau, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10/2009Trọn gói 1 tháng
  Gói thầu số 4 Cung cấp Áp tô mát, cáp bọc PVC M(2*11), kẹp răng hạ thế 25-95/35-95 1 bulon, chống sét van, cầu chì tự rơi, TI 250/5A và sứ chuỗi 24kV.
 • 264.255.420 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10/2009Theo đơn giá 1 tháng
  Gói thầu số 5 Cung cấp Cáp bọc PVC M(2*4), cáp vặn xoắn ABC-(4*95), dây dẫn AC-70 và 1 công tơ 3 pha
 • 153.244.929 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Mua sắm đặc biệt, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10/2009Trọn gói 1 tháng
  Gói thầu số 6 Thi công xây dựng phần công tơ, thực hiện bảo quản, thí nghiệm VTTB A cấp và vận chuyển thiết bị về kho Điện lực.
 • 1.018.253.855 (VND)
 • KHCB của Công ty
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10/2009Trọn gói 1 tháng
  Gói thầu số 7 Cung cấp VTTB còn lại (trừ VTTB A cấp) và thi công xây dựng khu vực xã Hải Quy, huyện Hải Lăng.
 • 2.421.663.557 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10/2009Theo đơn giá 1 tháng
  Gói thầu số 8 Cung cấp VTTB còn lại (trừ VTTB A cấp) và thi công xây dựng khu vực xã Tân Liên, Tân Lập, huyện Hướng Hóa.
 • 3.893.741.739 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10/2009Theo đơn giá 1 tháng

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định Giao QLDA Size 14.91 M
  • Quyết định phê duyệt KHĐT của dự án Size 20.92 M
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 196
  Ngày xuất bản 29/09/2009