Gói thầu: Bảo hiểm công trình

Gói thầu: Bảo hiểm công trình

Gói thầu số 2
Tháng 10/2009
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 37.804.659 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình