Gói thầu: Cung cấp Áp tô mát, cáp bọc PVC M(2*11), kẹp răng hạ thế 25-95/35-95 1 bulon, chống sét van, cầu chì tự rơi, TI 250/5A và sứ chuỗi 24kV.

Gói thầu: Cung cấp Áp tô mát, cáp bọc PVC M(2*11), kẹp răng hạ thế 25-95/35-95 1 bulon, chống sét van, cầu chì tự rơi, TI 250/5A và sứ chuỗi 24kV

Gói thầu số 4
Tháng 10/2009
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 264.255.420 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình