Đập và kênh tưới Đồng Tâm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

Kế hoạch đấu thầu: Đập và kênh tưới Đồng Tâm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Dự án nhóm C, ngành Thủy Lợi

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 786/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 2884/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 14.634.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đập và kênh tưới Đồng Tâm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (01 gói thầu)


  Thông báo mời thầu – Tên bên mời thầu: Ban QLDA công trình Đầm Hà – Tên gói thầu: Đập và kênh tưới Đồng Tâm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh – Nguồn vốn: Phần đập ngân sách tỉnh 100%, phần kênh ngân sách tỉnh 70% ngân sách huyện 30% – Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước, không sơ tuyển – Thời gian bán HSMT từ 14 giờ ngày 07 tháng 10 năm 2009 đến trước 14 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2009 – Địa điểm bán HSMT: Ban QLDA công trình Đầm Hà, phố Minh Khai, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh – Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ – Địa chỉ nhận HSDT: Ban QLDA công trình Đầm Hà, phố Minh Khai, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh – Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2009 – Bảo đảm dự thầu: 120.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn) HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2009 tại: Ban QLDA công trình Đầm Hà Ban QLDA công trình Đầm Hà kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Đập và kênh tưới Đồng Tâm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
 • 11.988.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo đơn giá 360 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 196
  Ngày xuất bản 29/09/2009