2 gói thầu Nâng cấp và mở rộng mạng dịên rộng Tỉnh uỷ Binh Thuận và Xây dựng Hệ thống chống sét lan truyền mạng máy tính

Kế hoạch đấu thầu 2 gói thầu Nâng cấp và mở rộng mạng dịên rộng Tỉnh uỷ Bình Thuận và Xây dựng Hệ thống chống sét lan truyền mạng máy tính. Dự án nhóm C, ngành Điện tử, tin học.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tỉnh Uỷ Bình Thuận
Số hiệu: 2590-QĐ/TU
Ngày ban hành: 10/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tỉnh uỷ Bình Thuận
Số hiệu: 2620-QĐ/TU
Ngày ban hành: 31/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện tử, tin học
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.530.000.000(VND)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu 2 gói thầu “Nâng cấp và mở rộng mạng dịên rộng Tỉnh uỷ” và “Xây dựng Hệ thống chống sét lan truyền mạng máy tính” (02 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Nâng cấp và mở rộng mạng diện rộng Tỉnh uỷ
 • 2.020.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Trọn gói 30 ngày
  02 Xây dựng Hệ thống chống sét lan truyền mạng máy tính
 • 325.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Trọn gói 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 195
  Ngày xuất bản 30/09/2009